Polityka prywatności
 
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.wckici.pl (zwany dalej: „Sklepem”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Bożena Sołtysik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EFEKT Bożena Sołtysik z siedzibą w Bielawie os. XXV-lecia 4c/6 NIP 882-116-05-13 REGON 020903844 zwana dalej Firmą EFEKT 
3. Firma EFEKT dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
 
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Klient podaje następujące dane:
a) Imię i nazwisko;
b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail.

  
3. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
a) Adres e-mail;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
d) Numer telefonu;
 
4. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 
5. Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
 
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, którą Klient wybrał jako Dostawcę zamówionego przez siebie towaru w sklepie WCkici

 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar za pomocą systemu „PayU”, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu.
 
3. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 
4. Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym, firmie Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP, Google Analytics
1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na którym znajduje się domena www.wckici.pl  na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez  Firmę EFEKT produkty na Sklepie WCkici do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 
2. Firma EFEKT w Sklepie WCkici wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 
b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 
3. Firma EFEKT wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie
 
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  
5. Firma EFEKT może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Firmę EFEKT przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 
6. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Firma EFEKT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 
7. Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 
§ 4 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Firmy EFEKT
 
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 
§ 5 Zabezpieczenia
1. Firma EFEKT stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Firma EFEKT zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 
2. Dane osobowe w są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 
 
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. Firma EFEKT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@wckici.pl
 
3. Data modyfikacji: 24.11.2013.
4. Data ostatniej modyfikacji: 01.01.2019.