Pełnomocnictwo na zawarcie umowy 

z dostawcą towaru

 

 

Nasza firma prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zakresie sprzedaży wysyłkowej przez Internet w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych krajowych i zagranicznych. Zamówione towary są wysyłane Kupującemu za pośrednictwem Dostawcy, którym jest Poczta Polska lub firma kurierska.

 

Kupując w naszym sklepie klient wyraża zgodę na przesłanie zakupionego towaru za pośrednictwem Dostawcy (operatora pocztowego lub firmy kurierskiej) . Po zakupie Klient uiszcza na konto bankowe firmy WCkici kwotę za towar powiększoną o koszt przesyłki Dostawcy.

 

Kupujący w momencie złożenia zamówienia i potwierdzenia go poprzez naciśnięcie  "Wyślij zamówienie" udziela Sprzedającemu pełnomocnictwo na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego towaru na wskazany w formularzu adres, w imieniu i na koszt Kupującego.

 

Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego. Pełnomocnictwo udzielone przez Internet jest traktowane równoznacznie z pełnomocnictwem ustnym. Przekazane przez Kupującego środki na pokrycie kosztów przesyłki nie stanowią dodatkowego przychodu dla Sprzedającego i nie będzie uwzględniany na rachunku.